No nyt on sitten ilmoittauduttu avoimeen yliopistoon. IT-alan nörtti lähtee lukemaan terveystietoa.

Terveystieto 25op (perusopinnot)

Opintojen kuvaus:

Perusopintojen tavoitteena on, että opiskelija

- perehtyy eri väestöryhmien, erityisesti lasten ja nuorten, terveyteen, terveyskäyttäytymiseen, terveyshaasteisiin ja yleisimpiin sairauksiin liittyviin yksilöllisiin, yhteiskunnallisiin ja ympäristötekijöihin
- saa perustiedot elimistön biologisista prosesseista sekä psyykkisten ja sosiaalisten tekijöiden merkityksestä terveydelle
- tutustuu terveystiedon keskeisiin sisältöalueisiin
- saa pedagogisia valmiuksia eri ikäisten, erityisesti lasten ja nuorten, terveyden edistämiseen sekä terveysosaamisen vahvistamiseen
- pystyy pohtimaan terveyden edistämiseen ja terveyskasvatukseen liittyviä eettisiä kysymyksiä sekä
- ymmärtää oman ja yhteisön vastuun terveellisen elämän kannalta.

Tulenkohan minä olemaan ihan hukassa? :)